loteria

Aportacions de 5€. 1€ de cada participació es destinarà a finançar els projectes de la Fundació ADA Mon Adivasi.
Sorteig “El Gordo de Navidad”, 22 de desembre
Sorteig “La Grossa de Cap d’Any”, 31 de desembre
“La Grossa de Cap d’Any” lottery, 31th Desember

Moltes gràcies, molta sort i BONES FESTES
El 2022 amb aquesta iniciativa vàrem aconseguir 1930€. Integrament destinats a projectes educatius, sanitaris i d’empoderament de la població Adivasi de l’estat de Maharashtra.

Muchas gracias, mucha suerte y BUENAS FIESTAS
En 2022 con esta iniciativa conseguimos 1930€. Integración destinada a proyectos educativos, sanitarios y de empoderamiento de la población Adivasi del estado de Maharashtra.

Thank you very much, good luck and HAPPY CHRISTMAS
In 2022 with this initiative we achieved €1930. Integrally earmarked for educational, health and empowerment projects of the Adivasi population of the state of Maharashtra.