Donació / Donación / Contribution

Aquest donatiu será destinat a donar suport als diferents projectes que la Fundació financia a l’estat de Maharashtra entre la població adivasi.

Este donativo será destinado a apoyar a los diferentes proyectos que la Fundación financia en el  estado de Maharashtra entre la población adivasi.

This donation will be used to support the various projects funded by the Foundation in the state of Maharashtra among the Adivasi population.

Projectes/Proyectos/Projects
Fundació ADA-Mon Adivasi